Kupcy z Wałów Dwernickiego będą nadal dzierżawić Ryneczek
24 listopada 2021

Kupcy z Wałów Dwernickiego będą nadal dzierżawić Ryneczek

O kolejne trzy lata miasto przedłuży umowę dzierżawy targowiska ze Stowarzyszeniem Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego”. Rada Miasta Częstochowy na wniosek prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka wyraziła zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Wały Dwernickiego, oznacz