Urząd Miasta z przedłużonym certyfikatem ISO. Częstochowa wiarygodna finansowo
23 listopada 2021

Urząd Miasta z przedłużonym certyfikatem ISO. Częstochowa wiarygodna finansowo

Częstochowski magistrat za system zarządzania otrzymał potwierdzenie certyfikatu ISO. Częstochowa nadal jest miastem również dobrze ocenianym pod względem płynności finansowej i umiarkowanego zadłużenia. Perspektywa ratingów utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie „BBB+”. Wynikiem niedawnego auditu PCBC jest pozytywna ocena funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania