Rada Miasta przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi
24 listopada 2021

Rada Miasta przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rada Miasta podczas ostatniej sesji uchwaliła program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W 2022 Częstochowa na jego realizację wyda ponad 29 mln zł. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w odpowiednim artykule ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w perspektywie rocznej określa cele, zasady,