Urząd Miasta z przedłużonym certyfikatem ISO. Częstochowa wiarygodna finansowo
23 listopada 2021

Urząd Miasta z przedłużonym certyfikatem ISO. Częstochowa wiarygodna finansowo

Częstochowski magistrat za system zarządzania otrzymał potwierdzenie certyfikatu ISO. Częstochowa nadal jest miastem również dobrze ocenianym pod względem płynności finansowej i umiarkowanego zadłużenia. Perspektywa ratingów utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie „BBB+”. Wynikiem niedawnego auditu PCBC jest pozytywna ocena funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania

Częstochowski magistrat z potwierdzoną normą ISO. Urząd doceniony za dobre zarządzanie w czasie pandemii
25 listopada 2020

Częstochowski magistrat z potwierdzoną normą ISO. Urząd doceniony za dobre zarządzanie w czasie pandemii

Urząd Miasta Częstochowy utrzymał ważność certyfikatu ISO nadanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W przeprowadzonym audicie dobrze oceniono podejmowane działania i skuteczność systemu zarządzania magistratu w sytuacji obecnego kryzysu, wywołanego epidemią. Częstochowski magistrat posługuje się certyfikatem zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, która określa wymagania, jaki

12 24 48 wpisów na stronę
Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę