Otoczenie a jednostka

Każdy człowiek jest odrębną jednostką funkcjonującą w określonym otoczeniu.

 

 

Społeczność

Bliższe otoczenie silnie oddziałujące na jednostkę. Środowisko, w którym jednostka stale funkcjonuje.

 

Społeczeństwo

Duża zbiorowość, charakteryzująca się określonymi regułami, wartościami i cechami. Mogą być one zarówno pozytywne jak i negatywne.

 

Reguła autorytetu

Polega na podążaniu za osobami, które uznane są za autorytety. Autorytetem powinna być osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Obecnie nierzadko zdarza się, że autorytety są sztucznie kreowane dzięki manipulacji przekazem, a ich zadanie sprowadza się do kształtowania określonych, często negatywnych postaw w podatnym na wpływy otoczeniu.

 

Reguła lubienia

To przymykanie oka na negatywne postawy i zachowania wykazywane przez osobę, którą się lubi. W tej zależności jedna osoba jest skłonna usprawiedliwiać i pozwalać na więcej komuś, kogo lubi, aby podtrzymywać relację.

 

Społeczny dowód słuszności

To podążanie za tłumem, bez względu na to czy ma on rację, czy nie. Wynika to z tego, że większość osób potrzebuje czuć się częścią grupy, dlatego pewne jednostki są gotowe poprzeć wszystko co robi lub powie większość. To też brak umiejętności wyłamania się z grupy, nawet jeśli postępuje ona niewłaściwe. Społeczny dowód słuszności przejawia się też, kiedy nikt nie reaguje na naganne zachowania i postawy widoczne w otoczeniu, powielane jest tutaj przekonanie, że ktoś inny może zareagować, dlatego nie reaguje najczęściej nikt.

 

 

 

#DOSLGnaszyn-Kawodrza

Adres: Ul. Spółdzielczości 4a

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 09:00 - 15:00
Wtorek 09:00 - 15:00
Środa 09:00 - 15:00
Czwartek 11:00 - 17:00
Piątek 11:00 - 17:00

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

#PLIKIDOPOBRANIA

Opis projektu
Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę