Manipulacja

Forma wywierania wpływu na osobę lub grupę osób w taki sposób, by nieświadomie
i z własnej woli realizowała cele manipulatora.

To także interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem.

Najczęściej osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków i metod, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ.

Autor manipulacji dąży zazwyczaj do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Jest to dokładnie opracowany przekaz, który ma na celu po woli przejmować kontrolę nad jednostkami manipulowanymi.

 

Czynniki zwiększające podatność na manipulacje:

- niedojrzałość,

- naiwność,

- uprzedzenie,

- impulsywność,

- bezkrytyczny altruizm,

- mała pewność siebie.

 

Wskazówki - jak skutecznie przeciwdziałać manipulacji

- poznaj swoje prawa,

- utrzymuj dystans emocjonalny,

- działaj rozważnie,

- zadawaj pytania,

- nie wierz we wszystko,

- nie zgadzaj się na rzeczy niekorzystne dla ciebie,

- sprawdzaj informacje, które wydają się mało wiarygodne,

 

 

#DOSLGnaszyn-Kawodrza

Adres: Ul. Spółdzielczości 4a

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 09:00 - 15:00
Wtorek 09:00 - 15:00
Środa 09:00 - 15:00
Czwartek 11:00 - 17:00
Piątek 11:00 - 17:00

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

#PLIKIDOPOBRANIA

Opis projektu
Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę